akredytacja dostępna na miejscu

Aby wejść na teren konwentu, należy uiścić składkę akredytacyjną, wynoszącą odpowiednio według poniższego schematu.

Ceny akredytacji na miejscu:
– 35 zł akredytacja sobotnia,
– 15 zł akredytacja niedzielna,
– 50 zł za cały Konwent.

Osoby niepełnoletnie podczas akredytacji są zobowiązane do dostarczenia Karty Konwentowicza. Karta musi zostać wydrukowana i wypełniona przez pełnoprawnego opiekuna. Dokument zostanie opublikowany na stronie i wydarzeniu konwentu.

Inne informacje

Konwentowiczu! Dzięki wcześniejszemu wykupieniu akredytacji zyskujesz:

– pewność otrzymania promocyjnych rzeczy akredytacyjnych,
– niższą cenę wejściówki (nawet o 20zł!),
– szybszą akredytację (możliwość odebrania wcześniejszej akredytacji rozpocznie się o godzinie 8.00 w sobotę),
– możliwość zgłoszenia się do wybranych punktów programu,
– możliwość wcześniejszego zakupienia koszulki konwentowej w odpowiednim rozmiarze.

Akredytacja sobotnia upoważnia uczestnika do przebywania na terenie konwentu od chwili rozpoczęcia się konwentu, do godziny 23:00 w sobotę
Akredytację niedzielną będzie można nabyć na stanowisku akredytacji od godziny 7 rano 10 czerwca. Upoważnia ona uczestnika do przebywania na terenie Konwentu do godziny 15:00.