Konkurs cosplay

Konkurs cosplay odbywa się w sobotę w godzinach popołudniowych na Mainie. Do konkursu może się zgłosić każdy uczestnik Konwentu, za pomocą wysłania zgłoszenia na e-mail: cosplay@tanzaku.pl. W przypadku zgłoszenia grupki, wystarczy jeden e-mail zgłoszeniowy zawierający dane wszystkich osób biorących udział w występie. 

Dodatkowo podczas cosplayu dostępne bzie oświetlenie – osiem spotów halogenowych po 500W filtry kolorowe  RGBW
Wymiary sceny: to 3 na 6 metrów.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię „nick” nazwisko
 • nazwę postaci
 • pełną nazwę serii, z której jest postać
 • nazwę grupy (niewymagane)
 • numer telefonu do osoby kontaktowej
 • obrazek referencyjny
 • podkład muzyczny
 • rozmieszczenie świateł
 • informacje o dodatkowych akcesoriach wymaganych do wystąpienia (np. krzesło, ławka)
 • zapowiedź scenki
 • informacje czy strój będzie oceniany w kategoriach:
  – Najlepszy cosplay,
  – Najlepszy cosplay postaci sprzed 2000r.,
  – Najlepszy występ.

Regulamin konkursu cosplay

1. Konkurs Cosplay odbędzie się w trakcie Konwentu Ućkon 5/6 w dniu 9 czerwca 2018 roku.

2. W Konkursie Cosplay może wziąć udział każdy uczestnik Konwentu Ućkon 5/6, którego wcześniej wysłane zgłoszenie zostało zaakceptowane przez Organizatora.

3. Zgłoszenia do konkursu Cosplay przyjmowane są pod adresem mailowym: cosplay@tanzaku.pl, na który należy wysłać poprawny formularz zgłoszeniowy, udostępniony na stronie tanzaku.pl/cosplay. Pod tym adresem można również uzyskać informacje o Konkursie.

4. Zgłoszenia do Konkursu przyjmowane są od 14.04.2018r. do 03.06.2018r.

5. W zgłoszeniu powinny znaleźć się wszystkie wymagane informacje, w tym również układ świateł (czas, miejsce i kolor światła), na konwencie nie będzie możliwości ich zaprogramowania.

6. Odpowiedź na zgłoszenie powinna zostać wysłana w ciągu pięciu dni roboczych. Jeżeli uczestnik nie otrzyma odpowiedzi w wyznaczonym czasie, prosimy o ponowne wysłanie formularza.

7. Uczestnik Konkursu może wcielać się w postaci z mang, anime, filmów, komiksów czy gier elektronicznych.

8. Uczestnicy podczas Konkursu będą oceniani w czterech kategoriach:
– Najlepszy cosplay,
– Najlepszy cosplay postaci sprzed 2000r.,
– Najlepszy występ,
– Nagroda publiczności.

9. Uczestnicy oceniani są przez Jury złożone z osób wyznaczonych przez Organizatorów, które w drodze głosowania wyłoni zwycięzców. Zasada ta nie dotyczy nagrody publiczności.

10. W kategorii „Najlepszy cosplay” oceniany będzie tylko strój, który został własnoręcznie zrobiony przez Uczestnika i nie zajął jeszcze żadnego nagrodzonego miejsca w konkursach podobnego typu. W tej kategorii oceniany będzie stój Uczestnika pod względem:

– Zgodności z obrazkiem referencyjnym,

– Jakości wykonania stroju.

11. W kategorii “Najlepszy cosplay postaci sprzed 2000r.” uczestnik będzie oceniany pod tymi samymi względami co w kategorii „Najlepszy cosplay”, z tym że postać, za którą uczestnik się wciela musi pochodzić z serii wydanej przed 2000r.

12. W kategorii „Najlepszy występ” oceniany będzie jedynie występ sceniczny. W tej kategorii uczestnicy mogą wystąpić w stroju już wcześniej prezentowanym. Jeżeli występować będzie grupa osób, w zgłoszeniu należy podać osobę kontaktową. Maksymalnie na scenie może przebywać jednocześnie 6 osób. W tej kategorii oceniany będzie jedynie występ sceniczny.

13. Uczestnik nie może jednocześnie być oceniany w kategorii “Najlepszy cosplay” i “Najlepszy cosplay postaci sprzed 2000r”. Natomiast może jednocześnie startować w jeden z dwóch wspomnianych wyżej kategorii i w kategorii “Najlepszy występ”.

14.  Limit czasowy dla każdej prezentacji to:

– Występ indywidualny – 2 minuty,

– Grupa 2-6 osobowa – 4 minuty.

15. Nagroda publiczności zostanie wyłoniona według zasad podanych na początku Konkursu Cosplay, spośród wszystkich Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie.

16. Każdy uczestnik Konkursu ma obowiązek wziąć udział w próbie Cosplay, która odbędzie się w sobotę. Dokładna godzina rozpoczęcia próby zostanie podana wraz z harmonogramem atrakcji. Niestawienie się na próbę równa się z rezygnacją z udziału w Konkursie. Dopuszczalne jest spóźnienie 15 minutowe.

17. W przypadku potrzeby użycia rekwizytów wymienionych w punkcie 13 Regulaminu Konwentu, należy podczas akredytacji skontaktować się z Szefem Ochrony. Niezastosowanie się grozi dyskwalifikacją.

18. Zabrania się używania wszelkiego rodzaju materiałów, które trudno jest usunąć ze sceny, między innymi brokatu, konfetti, serpentyny itd., bez wcześniejszego zgłoszenia i zatwierdzenia przez Organizatora. Nie przestrzeganie tego punktu grozi dyskwalifikacją z Konkursu.

19. Uczestnicy powinni stawić się na próbie w gotowych strojach, w celu ocenienia ich jakości wykonania przez Jury, które odbędzie się podczas próby.

20. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się jak najszybciej poinformować Organizatorów o rezygnacji ze swojego występu, jeżeli zajdzie taka konieczność. W przypadku występów grupowych w takiej sytuacji dopuszczalne są zastępstwa (inny cosplayer gra zgłoszoną wcześniej postać) lub zmiana oprawy muzycznej i wizualnej. Zmiany takie można dokonać najpóźniej do dnia 5.06.2018r.

21. Uczestnicy, których występ będzie zawierał treści niedozwolone dla nieletnich bądź inne rażące elementy zostaną zdyskwalifikowani, a ich występ może zostać przerwany.

22. Zwycięzcy otrzymują nagrody rzeczowe. Przekazanie nagród odbędzie po ogłoszeniu wyników Konkursu. Przyznawane w Konkursie nagrody nie podlegają wymianie na inne, ani na ich równowartość pieniężną. W kolejnych kategoriach są to:

– Najlepszy strój – maszyna do szycia Łucznik Zofia II z akcesoriami i bon 200 zł do Włókno-landu

– Najlepszy strój sprzed 2000r. – maszyna do szycia Juki-HZL-27Z i bon 200 zł do Włókno-landu

– Najlepsza scenka – bon 500 zł do Włókno-landu

– Nagroda publiczności – maszyna wielofunkcyjna firmy Dremel

– Wyróżnienie strój – bon 200 zł do Włókno-landu

– Wyróżnienie scenka – bon 200 zł do Włókno-landu

23. Decyzje Jury oraz Organizatorów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

24. Wysłanie maila zgłoszeniowego do udziału w Konkursie Cosplay na konwencie Ućkon 5/6 jest równoznaczne z oznajmieniem zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu oraz jego akceptacją.