Czym jest leasing aut i kiedy to rozwiązanie jest niezbędne?

Czym jest leasing aut i kiedy to rozwiązanie jest niezbędne?

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorcy, oprócz środków wypracowanych przez firmę, potrzebują także zewnętrznego źródła finansowania. Jest ono niezbędne, gdy przedsiębiorstwo zamiera ponosić nakłady inwestycyjne. Przedsiębiorstwa mogą skorzystać m.in. z takich źródeł finansowania, jak: faktoring, kredyt bankowy, czy leasing. Szczególnie ten ostatni jest chętnie stosowany przez przedsiębiorców potrzebujących auta do rozwoju działalności. Leasing aut, jak również pojazdy poleasingowe są popularne ze względu na liczne zalety związane z tą formą finansowania.

Mechanizm działania leasingu aut

Istota leasingu aut nie jest szczególnie skomplikowana. Leasing to umowa, na mocy której korzystający – leasingobiorca – korzysta z przedmiotu leasingu udostępnionego przez podmiot finansujący (przy określonych w umowie warunkach). W pewnym uproszczeniu, leasingobiorca, to znaczy przedsiębiorca (bądź osoba prywatna), który zamierza ubiegać się o leasing, wybiera interesujące go auto w salonie samochodowym, a po dokonaniu wyboru przekazuje informacje do firmy leasingowej. Firma leasingowa  dokonuje zakupu wskazanego auta i „oddaje” je przedsiębiorcy. Warunki użytkowania auta przez leasingobiorcę są określone w umowie leasingowej: ustala się w niej m.in. okres leasingu auta oraz wysokość rat leasingowych. Warto przy tym wspomnieć, że choć przez cały okres trwania umowy przedsiębiorca używa auta w taki sposób, jakby było ono jego prywatną własnością, to w rzeczywistości auto stanowi własność leasingodawcy.

Dużą zaletą leasingu auta jest możliwość wykupienia przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę. Opłata związana z wykupem jest zazwyczaj niewielka i oscyluje wokół 1%-2% procent wartości początkowej auta.

Dlaczego warto skorzystać z leasingu aut?

Leasing aut pozwala leasingobiorcy na uniknięcie jednorazowego wydatku w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych na zakup auta. Zamiast tak wielkiego zobowiązania, przedsiębiorca może skorzystać z leasingu, co oznacza rozłożenie całego kosztu na dłuższy okres (np. dwuletni), co poprawia płynność finansową firmy i pozwala jej realizować inne zadania.

Inną z zalet leasingu jako formy finansowania działalności jest jej prostota – formalności zazwyczaj nie są skomplikowane z punktu widzenia leasingobiorcy i wymagają głównie przedstawienia dowodu rejestrowego. Pozostałe obowiązki formalne leżą po stronie firmy leasingowej.

Przedsiębiorcy chętnie decydują się na leasing aut po analizie polskich regulacji prawnych, które umożliwiają m.in. odliczenie 50% podatku VAT od kosztów leasingowych. Co więcej, w zależności od różnych wariantów leasingu przedsiębiorcy mogą dokonać optymalizacji i zmniejszyć w ten sposób swoje obciążenia podatkowe.