Terapia NDT-Bobath i inne metody rehabilitacji

NDT-Bobath

Sposobów fizjoterapii funkcjonuje mnóstwo, a jedną z najczęściej wykonywanych jest NDT-Bobath. Pomaga ona w pełnym rozwijaniu się dzieci, u których istnieją kłopoty z asymetrią ułożenia, oraz tych, które narodziły się za wcześnie i potrzebują profesjonalnej stymulacji aby dogonić rówieśników – rehabilitacja niemowląt targówek. Określając w sporym skrócie jest to technika poprawienia pacjentów po przebytym udarze mózgu, oraz pozostałych nieprawidłowości czaszkowo mózgowych. Terapia z specjalistą oraz robienie przekazanych specjalistycznych zaleceń odnośnie opieki nad dzieckiem wspomaga rozwój i dogonieniu pozostałych dzieci. Terapię tę z sukcesami wykonuje się już od prawie 80-ciu lat. Została opracowana w oparciu o przegląd zachowań oraz terapię młodzieży z porażeniami mózgowymi. Sposoby poruszania się takich dzieci są odmienne od tych poprawnie funkcjonujących, gdyż osoba błędnie odczuwa własne ciało i niepoprawnie wykonuje przez to ruchy. Dlatego także ćwiczenia i nieustanne, codzienne pozbywanie się złych manier ruchowych pomaga w powrocie do prawidłowego funkcjonowania.

Inne metody

Niezmiernie popularną terapią jest metoda manualna obejmująca odwracalne zaburzenia czynności różnych struktur architektury poruszania się fokusując się szczególnie na kręgosłupie. Będzie ona najczęściej wykorzystywana w przypadku schorzeń wynikających z przeciążeń, urazów itd. Wykonuje się w niej sprawdzone techniki manualne dające efekt usunięcia napięć oraz niemocy układu mięśniowo-powięziowego. Najpierw poddaje się ocenie nasilenie spięcia mięśni, bolesności oraz arytmiczności a kolejno dobiera najlepszą metodę leczenia (np. rozluźnianie, energizację mięśni, terapię punktów spustowych, rozluźnianie pozycyjne). Kolejną popularną terapią będzie metoda funkcjonalna, która korzysta z pozostałych koncepcji łącząc je i dając szansę stworzyć określoną funkcję lub także odzyskać utraconą jak np. podnoszenie się z siedzenia bez podtrzymywania się rękami. Metodyka ta wykorzystuje plastyczności układu nerwowego, który pobudza za pomocą wielopłaszczyznowej mobilizacji. Pierwszym krokiem będzie ustalenie celu jak np. ponowne nauczenie się chodzenia bez kuli ortopedycznej. Później całkowitą terapię podporządkowuje się temu celowi. Gdy się go spełni, powinno się ustalić następny a później użyć wszystkie dostępne zasoby do jego spełnienia. Dobrze widać, to zaledwie dwie z mnóstwa rodzajów leczenia, którymi trzeba się zainteresować.